Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ผมมีเรื่องรบกวนปรึกษาเกี่ยวกับเวลาทำงานครับ บริษัทผมเป็นบริษัทคนไทย บริษัทผมได้ว่าจ้างบริษัทต่างชาติเข้ามาดูแลในส่วนงานที่ผมทำอยู่ โดยบริษัทต่างชาติเป็นคนทำการคัดเลือกพนักงงานเอง โดยที่ผมเซนสัญญาเป็นพนังงานกับบริษัทแม่ที่เป็นของคนไทย โดยในสัญญาระบุวันทำงานคือ จันทร์ ถึง ศุกร์ 08.30-17.30 หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และ ทำงานล่วงเวลาเป็นครั้งคราว เวลาผ่านมา 1 ปีกว่า หัวหน้าชาวต่างชาติที่ผมทำงานด้วยต้องการให้ผมทำงานเป็นกะ คือ ทำ 5 วัน หยุด 2 วัน โดยที่วันหยุดจะไม่ตรงกับเสาร์ – อาทิตย์ และจะต้องทำล่วงเวลาทุกวันหยุดนขัตฤกษ์ ลักษณะเหมือนจะต้องทำงานทุกวัน โดยสลับกันกับเพื่อนร่วมงานอีกคน ในกรณีนี้ผมเซนสัญญากับบริษัทแม่ซึ่งเป็นของคนไทย แต่ทำงานภายใต้บริษัทต่างชาติ ผมสามารภที่จะปฏิเสธโดยยึดสัญญาที่เซ็นกันไว้ตั้งแต่ครั้งแรกได้หรือไม่ครับ ผมมีความรู้สึกเหมือนไม่ได้รับความยุติธรรม เพราะ ตอนสัมภาษณ์คนต่างชาติไม่มีการบอกเรื่องนี้เลย มาบอกตอนที่เริ่มงานที่นี่แล้ว อีกทั้งผมเซ็นสัญญากับบริษัทแม่คนไทยครับ

TOP