Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ผมอยากทราบว่าเดียวนี้การสมัครงานเขาจำกัดอายุประมาณเท่าไรคับ คือผมตอนนี้อายุ 26ย่าง27 แล้วผมคิดว่าจะเรียนต่ออีก 3-4 ปี เพื่อเอาวุติ ป.ตรีนะคับ

TOP