Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ผมเปนพนักงานของโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา เริ่มงานตั้งแต่ปี 49 ตลอดเวลาที่ผ่านมา ไม่ได้รับสิทธิที่ลูกจ้างต้องได้ตามกฎหมาย พนักงานหลายคนเคยไปร้องเรียนที่สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา แต่ก้อเงียบ เพราะเจ้าของกิจการอ้างว่ามีเส้นมีสาย รุ้จักคนเยอะ มีปัญหาก้อไม่คุยกับพนักงาน ให้ทนายมาคุย ซึ่งตรงนี้ผมไม่ทราบจะร้องกับใครได้ เพราะเกรงว่าเจ้าหน้าที่ ก้อจะเป็นคนของนายจ้าง ซึ่งข้อมูลทุกอย่างผมพร้อมจะให้ปากคำ จึงอยากปรึกษาว่าผมควรจะพึ่งพาใครได้ เพราะถูกเอารัดเอาเปรียบมาก

TOP