Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ผมเป็นลูกจ้างแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ มีพนักงานทั้งหมดไม่เกิน15คน เวลาทำงานปรกติ วันจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ เหตุการมีอยู่ว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมก็ได้ทำงานปรกติและล่วงเวลาไปจนถึงตีสาม ส่วนวันเสาร์ก็ไม่ได้ทำงานเพราะเป็นวันหยุดของผม แต่หลังจากนั้น(วันเสาร์)ตอนเย็นนายจ้างได้ทำการส่งข้อความมาบอกว่า ให้มาอธิบายเรื่องที่ทิ้งงาน และ เตรียมเอกสารเพื่อทำการลาออก ในใบสัญญาจ้าง บอกไว้ว่าวันทำงานปรกติคือจันทร์-ศุกร์ แต่มีหัวข้อหนึ่งบอกว่า ในกรณ์ที่มีเหตุจำเป็นหรือมีความเหมาะสม บริษัทมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายหน้าที่การงานสถานที่ทำงานและวันเวลาทำงานปรกติของพนักงานและพนักงานตกลงยินยอมปฎิบัติตามโดยไม่มีเงื่อนใขใดทั้งสิ้น ซึงใบสัญญาจ้างนั้น ผมได้เซ็นไปหลังจากที่ผมเข้าทำงานแล้วประมาณสองปีกว่า หรืออาจจะมากกว่า ในกรณีแบบนี้ผมอยากทราบว่า 1.ผมไม่ได้ไปทำงานวันหยุดหมายถึงผมทิ้งงานหรือไม่ และ ไม่ได้บอกด้วยว่าจะทำงานวันหยุด และ นายจ้างไม่ได้ถามด้วยว่าสามารถมาทำงานได้หรือไม่ 2.ผมได้อ่านในเน็ต ถ้าจะทำโอทีต้องได้รับการยินยอมจากลูกจากๆเป็นครั้งๆไปใช่หรือไม่ 3.ในกรณีนี้ผมต้องลาออกหรือต้องถูกจ้างออก ซึ่งผมเดาว่าต้องถูกจ้างออก 4.ผมจะได้รับค่าชดเชยหรือไม่

TOP