Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ผมได้ร้องเรียนไปหลายที่แล้ว ทำไม่บริษัทยังเพิกเฉยครับ พนักงานเขตอิสานเดือดร้อนกันหมดแล้ว เงินเดือนค้าง 2 เดือนกับโบนัสของปีนี้รวมแล้วก็ สี่หมื่นกว่า แต่บริษัทจ่ายแค่ 7500 เองครับ ท่านผู้มีอำนาจที่กิน้เงินเดือนภาษีประชาชนโปรดมีสามัญสำนึกในความเดือดร้อนของประชาชนด้วยครับ

TOP