Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

มีเรื่องสอบถามค่ะ.. ทางบริษัทฯจะมีนโยบายว่า ถ้าพนักงานท้องจะให้ออกจากบริษัทฯ แบบนี้ร้องเรียนได้ไหมคะ หรือว่าจะได้รับการคุ้มครองอย่างไรบ้าง หากท้องแล้วต้องโดนไล่ออกหรือให้เขียนใบลาออก ขอบพระคุณค่ะ

TOP