Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ร้านคาราโอเกะในเขตตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร มีเด็กสาวจากประเทศลาวเข้ามาเป็นพนักงานเสริม นั้งดริงจำนวนมาก เปลี่ยนหน้ามาทุกเดือน ฝากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดูแลด้วย คาดว่าค่าบริการแผงด้วย เพิ่มขึ้นทุกวัน ฝากรัฐมนตรีกำชับด้วย หดหู่สังคม

TOP