Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2555 เรียน ท่าน รัฐมนตรี กระทรวงแรงงาน อ้างถึง คำร้องเป็นจดหมายถึงท่าน และส่งไปให้ตรวจสอบแล้วที่ กรมการจัดหางาน และเรื่องทรัพย์ที่นวนคร ตามที่ได้อ้างถึงแล้วนั้นข้าพเจ้านายจุมพล จันทร์หอม อายุ 38 ปี ผู้เสียหาย จากการจัดหางานของทรัพย์ คอนเท็ค เอกชน ที่นวนคร ที่ลงทะเบียนไว้ที่จัดหางาน จ.ปทุมธานี ข้าพเจ้าได้โทรประสานกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานรัฐมนตรี ของท่านที่เบอร์ T.02-2321062 และได้โทรประสานไปยัง จัดหางาน จ.ปทุมธานี ให้ข้าพเจ้าเรื่องขอให้สอบสวนกรณ๊ ทรัพย์ เอกชนที่นวนคร รับและได้นัดหมายว่าจะส่งตัวเข้าทำงานในโรงงานให้แต่พอถึงเวลานัดหมายกับบอกว่าไม่รับ อายุเกินบ้าง ปิดรับแล้วบ้าง ทั้งที่ตอนให้เขียนใบสมัครงานก็ได้รับเรียบร้อยและนัดหมายให้มาเพื่อส่งตัวเข้าไปทำงานใน โรงงานได้เลย แต่กลับมาบอกภายหลังว่าไม่รับมีข้ออ้างมากมาย ทำให้ข้าพเจ้าเสียหายและเชื่อว่าเป็นอิทธิพลนายทุนที่ ทำกันเป็นขบวนการเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้าทำงานที่ใดได้เลยจึงประจานไปทุกที่ทำงานเป็นทีม ขบวนการใหญ่มีตำรวจสมรู้ร่วม คิดด้วย ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมาร้องขอความยุติธรรมจากท่านได้โปรดมีคำสั่งให้ อธิบดีจัดหางาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของ จัดหางาน จ.ปทุมธานี เร่งสอบสวนทรัพย์ เอกชนที่นวนคร ชื่อทรัพย์ ส.ประจัก เชอร์วิช จำกัด หรือ SJ. และอีกทรัพย์ ไม่ทราบชื่อ อยู่ที่นวนครเช่นกัน ข้าพเจ้าได้ประสานไปแล้วทั้งที่ จัดหางาน จ.ปทุมธานี และ เจ้าหน้าที่ของท่าน สนง.รมต.T.02-2321062 จึงมาขอความเป็นธรรมจากท่านได้โปรดออกคำสั่ง เป็นหนังสือ ลงชื่อท่าน เพื่อให้เร่งดำเนินการสอบสวนและแจ้งผลให้ข้าพเจ้าทราบโดยด่วนที่สุด และข้าพเจ้าได้แจ้งความไว้เป็น หลักฐานแล้วที่ สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 18.00 น.โดยประมาณ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้เรียนมาเพื่อได้โปรดดำเนินการออกคำสั่งโดยด่วนที่สุด ขอแสดงความนับถือ นายจุมพล จันทร์หอม ผู้เสียหาย การติดต่อกับข้าพเจ้าสามารถติดต่อได้ที่ 512 / 89 ม.2 สุรชาติ + มานิตา อพาร์ทเม้น ห้อง B.5 ซ.4 / 1 ถ.รังสิต-ปทุมธานี 10 หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 T. 08+53555826 ติดต่อได้ตลอด 25 ชม.

TOP