Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

วันหยุด นักขัตฤกษ์ บริษัทให้หยุดแต่ไม่จ่ายค่าแรงให้ มีความผิดไหม วันอาทิตย์ให้ทำงานแต่จ่ายค่าแรงเท่าวันทำงานปกติ ทำแบบนี้ บริษัทมีความผิดไหม และลูกจ้างสามารถร้องเรียนนายจ้างได้หรือไม่

TOP