Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สวัสดีครับ กระผมชื่อนาย ชาญณรงค์ ขันเงิน มีเรื่องที่จะปรึกษาขอความอนุเคราะห์จากท่านครับ เนื่องด้วยกระผมอยู่ในชั้น ม.6 มีความจำเป็นที่จะต้องทำงานหารายได้พิเศษเพื่อแบ่งเบาภาะระของพ่อแม่ หรือเรียกว่า งาน part time ซึ่งกระผมหางานทำที่ไหนแล้ว แต่มีผลปรากฏว่ามีพนักงานเต็มแล้ว บางที่ก็ไม่รับ บางที่ว่าจะกลับมาติดต่อแต่ที่ไหนได้ไม่มีผลติดต่อกลับมาเลย และที่สำคัญกระผมอยากได้งานที่ใส่ชุดนักเรียน เข้าทำงาน เนื่องจากเป็นชุดที่สุภาพมาก โดยไม่ต้องเสียค่าชุดเนื่องจากกระผมไม่ได้เป็นพนักงานประจำ ความจริงแล้วกระผมทำงานไปเพื่อหารายได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโดยที่ไม่ต้องกู้ให้เสียดอกเบี้ยในภายหลังและกระผมสามารถทำงานได้ถึงเวลา 20.00 น. เนื่องจากกระผมต้องไปโรงเรียนแต่เช้าเพื่อส่งงานให้กับอาจารย์ในเวลาที่กำหนดและเข้าแถวให้ทันเวลาตามกติกาของโรงเรียนคือ ให้เข้าแถวประมาณ 7.30 น. หากกระผมเข้าแถวสายกระผมจะถูกอาจารย์ลงโทษครับ ส่วนที่อยู่ของกระผมนั้นอยู่ที่หมู่บ้านการเคหะธนบุรี 3 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนของกระผมอยู่ฝั่งบางขุนเทียนครับ ด้วยเหตุนี้กระผมปรึกษาว่าจะทำอย่างไรดีครับเมื่อกระผมมีปัญหาเช่นนี้ และขอความอนุเคราะห์ที่จะช่วยหางาน part time ให้กระผม หากกระผมได้งานดีๆ แล้วเป็นสัมมาชีพครับ

TOP