Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สวัสดีค่ะ ดิฉันสนใจจะไปทำงานนวดไทยหรือสปา ที่ต่างประเทศ ผ่านกรมแรงงาน จะต้องเตรียมตัวหรือมีขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นอย่างไรบ้างคะ…ขอบคุณค่ะ

TOP