Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สวัสดีค่ะ ดิฉัน เพิ่งเปิดบริษัทใหม่ ขนาดเล็ก ดำเนินธุรกิจด้านผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป อยู่ในเขคราชเทวี ดิฉันได้ติดป้ายรับสมัครพนักงานเป็นจำนวนมาก หลายจุด คนงานก็ยังมาสมัครงานยังไม่เยอะ ไม่เท่ากับความต้องการแรงงานของบริษัท จึงได้ไปกรมจัดหาแรงงานที่ตีกพงษ์ศุภี ถ.วิภาวดี และขึ้นทะเบียนเป็นนายจ้าง ด้วยความหวังที่ต้องการแรงงานและคิดว่าที่นี้คงสามารถตอนสนองความต้องการได้ แต่พอดิฉันขึ้นทะเบียนนายจ้างเสร็จ เจ้าหน้าที่ก้อได้บอกว่าให้ไปเปิดแฟ้มดูประวัติแรงงาน ดิฉัน นั่งดูอยู่เป็นเวลา สามชั่วโมงกว่า ได้ชื่อแรงงานมาแค่ 1 คน โดยความเห็นส่วนตัวดิฉันคิดว่า คือ ทางกรมได้จัดให้มีแรงงานที่ไม่มีงานทำคือไปขี้นทะเบียนไว้ (ในวันที่ดิฉันไป มีแรงงานว่างงานขึ้นทะเบียนอยู่เยอะ) คือเหมือนว่าขึ้นทะเบียนเอาไว้ แต่แง่ของการใช้งาน คือนายจ้างที่จะไปคัดรายชื่อจริงๆ แทบจะทำไม่ได้ เพราะข้อมูลไม่สมบูรณ์ ไม่ทันสมัย คือมีรายชื่อของลูกจ้างเมื่อปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้ว เบอร์โทรศัพท์ก็เปลี่ยนไปแล้ว ในความคิดดิฉันแรงงานขึ้นทะเบียนไว้ เท่ากับไม่ได้ใช้งานอะไรเลยหรือใช้งานไม่ได้แทบจะสูญเปล่า เพราะถึงเวลาคนที่มาคัดลายชื่อทำได้ยากลำบากมาก ที่เขียนอีเมล์มาบอกท่านรัฐมนตรี ขอแสดงความคิดเห็นค่ะ ต้องการให้ท่านเห็นจุดที่อยากให้ท่านพิจารณาและปรับปรุง เพื่อประโยชน์ของนายจ้างที่มีความประสงค์อยากได้แรงงานจริงๆ และลูกจ้าง หรือคนไทยจะได้มีงานทำ คือ ตรงจุดและรวดเร็ว ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกเห็นใจคนที่ไม่มีงานทำ และไม่อยากเห็นคนตกงาน แต่ก็อดคิดไม่ได้ เมื่อนึกถึงตัวดิฉันว่า ว่าดิฉันเป็นนายจ้างก็จริง ก็ยังไม่สามารถจ้างแรงงานได้เหมือนกันค่ะ ขอบพระคุณท่านค่ะ ที่รับฟังความคิดเห็น

TOP