Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สอบถามดังนี้ค่ะ ตามที่กฎหมายแรงงานระบุว่า จำนวนชั่วโมง OT ต้องไม่เกิน 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ กรณีที่บริษัทมีการกำหนดเวลาทำงานกะเป็น ทำงาน 3 วัน หยุด 3 วัน เราจะนับเวลาเทียบกับกฎหมายอย่างไรคะ ถือว่ารอบกะ ทำ3วันหยุด3วัน(รวมเป็น 6 วัน) คือ 1 สัปดาห์ได้หรือไม่คะ หรือต้องนับวันทำงานบวกวันหยุดต่อเนื่องให้ได้ 7 วัน คะ..ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

TOP