Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำหรับคนที่มีข้อจำกัดในการหางาน มีหลายอย่างต่างเหตุผล ซึ่งขอถามว่ามีงานอะไรที่เหมาะสำหรับผม ชีวิตของแต่ละคนล้วนแตกต่างกันไปในแต่ล่ะครอบครัว ปัจจุบันอายุ 21 การศึกษาแค่ ม.-3 ย้อนไปตอนเรียน ปวช. มีเหตุจำเป็นต้องพักเรียนมาดูแลมารดาเนื่องด้วยเส้นเลือดในสมองท่านแตกทำให้ท่านเป็นอัมพาตทั้งตัว เหตุนี้ทำให้ผม ต้องอยู่บ้านดูแลท่านตลอด สำหรับ คนที่มีการศึกษาต่ำ อยู่ห่างจากมารดาไม่ได้ ข้อจำกัดนี้ สำหรับการหางานหรือรายได้เพิ่มเป็นสิ่งที่ผมต้องการคำแนะนำเป็นอย่างมาก ยิ่งนานวันยิ่งลำบาก นี่คือเรื่องราวโดยย่อของผม

TOP