Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

อยากทราบว่าลูกจ้างเหมาแรงงานตามโครงการของกรมการจัดหางาน มีสิทธิ์ที่จะได้รับการบรรจุบ้างหรือป่าวคะ เพราะปัจจุบันก็ไม่มีสวัสดิ์การใดๆทั้งสิ้นอยู่แล้วจึงอยากทราบว่ามีแนวโน้มที่จะปรับหรือเลื่อนตำแหน่งบรรจุเป็นพนักงานราชการบ้างหรือไม่คะ ดิฉันทำงานมา8-9 ปีแล้วค่ะ

TOP