Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

อยากสอบถามว่า ถ้าหากคนงานต่างด้าวมีใบอนุญาตฉบับเดิมเป็นชื่อบริษัทเก่า ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทได้เปลี่ยนเป็นชื่อบริษัทใหม่แล้ว แต่คนงานต่างด้าวต่อใบอนุญาตเป็นชื่อบริษัทเก่าอยู่ แต่ก็ยังคงทำงานที่บริษัทอยู่นะคะ แล้วใบอนุญาตที่คนงานไปทำหมดอายุประมาณเดือน พย. ไม่ทราบว่า คนงานคนนี้ผิดกฎหมายไหมคะ แล้วจะต้องเปลี่ยนใบอนุญาตนายจ้างอีกหรือไม่คะ และอีกเรื่องค่ะ คนงานต่างด้าวที่ทำเรื่องเกี่ยวกับ one stop service ค่ะ ถ้าเป็นคนงานที่มี พลาสปอร์ตแล้ว แต่ยังไม่มีใบอนุญาตทำงานแบบนี้ผิดกฎหมายหรือเปล่าคะ รบกวนแนะนำหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ

TOP