Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เดือนหน้า(มิย.) ค่าข้าวแกงที่โรงอาหารกระทรวงแรงงานจะขึ้นเป็น 30-35 บาท มาจากการขึ้นค่าที่ร้าน ได้ข่าวว่าจาก เดือนละ 4,000 บาท เป็น 7,000 บาท บางร้าน 11,000 บาท ถ้าจะเป็นสวัสดิการให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ขอให้ท่านรัฐมนตรีช่วยดูแลให้หน่อย จะได้สมกับคำว่า “สวัสดิการจริงๆ”

TOP