Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เนื่องจากทำงานกับบริษัทรับเหมาจ้างงาน บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด โดยเอาเปรียบเรื่องค่าแรงหักเกือบครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้ตามความเป็นจริงที่บริษัทจ่าย แถมยังหาช่องทางหักทุกอย่างจนจะไม่เหลืออะไร ทุกวันนี้ข้าวของก็แพงขึ้นยังจะมาทำนาบนหลังคนอีกอยากให้ทางท่านแก้ปัญหาให้ด้วยคับให้ความเป็นธรรมกับคนที่ทำงานด้วยคับ ขอบคุณท่านมากถ้าท่านจะกรูณาช่วยเหลือ ด้วยความเคารพ

TOP