Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เนื่องจากบริษัทกวาง อิเล็คโทรนิค จำกัดและ บริษัทซิงโคร อีเล็คทรอนิคส์ จำกัด ได้กระทำการเข้าข่ายผิดกฏหมายแรงงานอยากให้ท่านช่วยตรวจสอบด้วยเพื่อความเป็นธรรมของพนักงานด้วย 1. ลาป่วย 1 วันไม่มีใบรับรองแพทย์ ถูกหักเงิน 2. เงินประกันการทำงาน โดนยึดทันที (ลาออกจากงานโดยไม่แจ้ง) 3. กฏระเบียบข้อบังคับ ไม่ผ่านการรับรองจากกระทรวงแรงงาน 4. ทำงานล่วงเวลา ไม่มีค่าโอทีให้ (ให้ตรวจสอบจากหลักฐานสแกนลายนิ้วมือ) 5. มาสายครั้งที่ 3 ถูกหักเิงินเต็มวัน 6. ลาทำธุระต่าง ๆ จะนำไปถูกหักกับพักร้อน 7. บังคับให้มาทำงานในวันหยุดหรือในวันนขัตฤกษ์ 7. อื่น ๆ อีกหลายเรื่อง ที่ีไม่แน่ใจว่าเข้าข่ายผิดกฏหมายคุ้มครองแรงงานหรือไม่ ขอให้ท่านช่วยตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วย เพื่อมนุษยธรรมและความเป็๋นธรรมของแรงงาน และให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานด้วย

TOP