Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เนื่องจากบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงวันหยุดจากวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553 (วันหยุดชดเชยวันที่ 5 ธันวาคม) ไปเป็นวันที่ 30 ธันวาคม (ซึ่งบริษัทต้องการให้พนักงานหยุดยาวในช่วงปีใหม่ แต่ไม่ย้ายวันหยุดในวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดปกติของบริษัทมาทดแทน) แต่ไม่ได้สอบถามความเห็นของพนักงาน และไม่ได้รับการยินยอมจากพนักงาน เพราะว่าหากในวันที่ 6 พนักงานมาทำงาน บริษัทต้องจ่ายค่าแรงเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า จึงอยากให้ช่วยดำเนินการตรวจสอบด้วย บริษัท แอลเอ็น ศรีไทย คอม จำกัด อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร 038-573-061-3

TOP