Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เนื่องจากมีคำสั่งย้ายไปทำงานสาขาอื่น โดยมีคำสั่งออกมาในวันพฤหัสบดี และให้ย้ายไปทำที่ใหม่ในวันจันทร์ โดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่มีการให้ลงนามใบขอโอนย้ายสาขา จึงอยากจะทราบว่า ตามกฎหมายแรงงาน ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อยกี่วันค่ะ

TOP