Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เนื่องจากมีโอกาสได้พูดคุยและไปพบเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีชื่อคุณธีรวุฒิ มีสมมนต์ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของจป.เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฏหมายกำหนด ได้รับคำชี้แนะที่ดีให้นำมาปฏิบัติ ซึ่งจากเดิมอาชีพ จป.วิชาชีพ ไม่คอยมีคนให้ความสำคัญสักเท่าไร แต่เมื่อมีเจ้าหน้าที่ท่านนี้ทำให้อาชีพ จป.มีศักดิ์ศรีเพิ่มมากขึ้น จึงขอขอบคุณกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมที่ส่งเจ้าหน้าที่ดีๆเก่งๆ มาให้คำแนะนำที่ดีกับผู้ปฏิบัติงานและเป็นห่วงสุขภาพของลูกจ้าง

TOP