Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เมื่อเปลี่ยนสภาพก่รทำงานปรกติจาก 8 ชั่วโมงเป็น 12 ชั่วโมงแล้ว ทำไมเวลาเป็นวันหยุดมาทำงานจะต้องคิดว่า 12 ชั่วโมงเป็นหนึ่งวันครับ ผมว่าเป็นการเอาเปรียบลูกจ้าง ตามมาตรา 23 แทนที่มาทำงานในวันหยุด 8ชั่วโมงแรก จะได้1 เท่า แล้ว 4 ชั่วโมงหลังก็จะได้ 3 เท่า แต่พอนายจ้างมาเหมาว่า ต้องคิดที่ 12 ชั่วโมงเป็น 1 วัน แบบนี้ ต้องทำงานถึงขั่วโมงที่ 13 เลยนะถึงจะได้ค่าแรง 3เท่า ทำแบบนี้ผมว่านายจ้างทำผิดนะ เอากฏกระทรวงฉบับที่ 13 มาอ้างก็อ้างผิดมาเหมาว่าใช้บังคับกับรายเดือน ขอร้องท่านรัฐมนตรีตอบหน่อยเอาแบบชัดๆตามหลักกฏหมายเลย จะได้เอาไปยืนยันกับนายจ้าง

TOP