Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรียนจบปริญญาตรีสายอาชีพ/พาณิชย์การ สมัครสอบบรรจุครูไม่ได้เพราะไม่มีวุฒิครู ต่อไปจะมีครูผู้สอนสายอาชีพ/พาณิชยการมาจจากไหน ขอให้เปิดโอกาศให้นักเรียนที่จบปริญญาตรีสายอาชีพสอบบรรจุได้ด้วยหรือเปิดให้เรียนต่ออีก 1ปีเพื่อเอาใบวุฒิครูเพื่อไปสอบบรรจุบ้าง

TOP