Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรียนท่านรัฐมนตรี กระผมและเพื่อนพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บริหารบริษัท สปีก้าไทยแลนด์ ตั้งอยู่ที่ 193 หมู่ 5 ต.หาดอา อ. สรรพยา จ. ชัยนาทเนื่องจากเวลาทำงานของพนักงานที่ทำงานเป็นกะก็ให้ทำงานตั้งแต่วลา 08.00 น. ถึง เวลา 17.00 น และพนักงานที่ไม่ได้เข้ากะก็ให้ทำตั้งแต่เวลา 08.00น. ถึงเวลา 17.30น.และส่งให้พนักงานทำงานล่วงเวลาในวันหยุดก็ไม่จ่ายค่าแรงตามค่าแรงในวันหยุดและทางกระทรวงให้ปรับขึ้นค่าแรงขั้นตำก็ไม่ปรับให้และสถานที่ทำงานก็ไม่ปลอดภัยเนื่องจากตั้งเครื่องจักรติดกันจนไม่มีที่สำหรับพนักงานทำงานและให้พนักงานปีนเครื่องโดยไม่ทำบันไดและทางเดินให้และเคยร้องเรียนไปที่แรงงานจังหวัดกลับได้รับคำตอบจากแรงงานว่ามีปัณหาอะไรให้แจ้งที่ผู้จัดการโรงงานและผู้จัดการโรงงานก็มาบอกกับพนักงานว่ารู้นะว่ามีคนแจ้งแรงงานและเขาบอกว่าแรงงานจังหวัดชัยนาทเพื่อนเขาใครจะทำอะไรได้ สุดท้ายนี้กระผมหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากท่านรัฐมนตรี

TOP