Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรียนท่านรัฐมนตรี ดิฉันและครอบครัว เราเปิดร้านรับซื้อของเก่าค่ะ(ขยะรีไซเคิล)เป็นธุรกิจขนาดกลาง ใช้ลูกน้องประมาณ 10 คน กำลังประสบปัญหาเรื่องแรงงานอย่างมาก เพราะคนไทย รวมทั้งคนอีสาน ไม่มีใครอยากมาทำอาชีพแบบนี้ แม้จะจ่ายค่าแรง 300 บาทก็ตาม เคยไปติดต่อ MOUเค้าก็บอกว่าขั้นต่ำต้อง 20 คนขึ้นไปถึงจะคุ้ม แต่เราไม่ต้องการแรงงานมากขนาดนั้น มีคนติดต่อจะเอาคนต่างด้าวมาทำงานก็ไม่มีใบอนุญาต ไม่อยากได้ (ขนาดไม่มี ตม. ยังเข้ามา 3 รอบแล้ว) เลยอยากขอให้ทางกระทรวงเปิดขึ้นทะเบียนต่างด้าวรอบใหม่ เพราะเราเดือดร้อนเรื่องแรงงานจริงๆค่ะ ขอบคุณค่ะ

TOP