Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรียนท่านรัฐมนตรี เรื่องปัญหาและผลกระทบการพิสูจน์สัญชาติของแรงงานพม่า ดิฉันเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กมีลูกจ้างที่เป็นชาวพม่า 99 % เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี ให้แรงงานชาวพม่าพิสูจน์สัญชาติ ทำให้มีแรงงานที่ไม่ยอมไปพิสูจน์สัญชาติ และเตรียมกลับประเทศ เกือบทั้งหมดที่มีอยู่ ทำให้กิจการเกิดการชะงักเพราะเป็นกิจการก่อสร้าง ซึ่งไม่ค่อยมีคนไทยทำกัน ดิฉันมีปัญหาที่จะถามท่านดังนี้คะ 1. ถ้าคนงานหนีกลับประเทศหมดจะทำอย่างไรดี 2. ปัญหาที่คนงานไม่ยอมพิสูจน์สัญชาติ คือกลัวทางบ้านที่พม่าโดนขูดรีด และกลัวโดนจับไปทำงานก่อสร้างในประเทศพม่า หรือจับเข้าคุก คนงานบอกว่าถ้าต้องติดคุกติดคุกประเทศไทยดีกว่า 3. ทำอย่างไรที่จะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่านี้ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ใช้ปัญหาสิ่งที่กลัวที่สุดสำหรับคนงานพม่าก็คือ รัฐบาลทหารพม่า ซึ่งจะกระทำต่อครอบครัวที่ประเทศพม่าของตน

TOP