Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรียนท่าน รัฐมนตรีกระทรวงเเรงงาน ดิฉันอยากทราบว่า การใช้พักร้อน มีกำหนดด้วยหรือค่ะ ว่าต้องใช้ 2 เดือน ใช้พักร้อนได้แค่ 1 ครั้ง เพราะดิฉันมีธุระจะขอลานผู้จัดการไปทำธุระโดยใช้จะใช้พักร้อนที่ดิฉันมีอยู่ แต่ผู้จัดการบอกว่าใช้ได้แค่ 1 วัน / 2 เดือน ทั้งที่ดิฉันมีพักร้อน อยู่ 6 วัน/ปี ที่ยังไม่ได้ใช้ พอดิฉันจะใช้พักร้อนบอกว่าใช้ได้แค่วันเดียว ซึ่งดิฉัน ต้องลาหลายวัน คือจะลา 27 -31 ทั้งหมด 5 วัน มีวันหยุดของอาทิตย์นั้น 1 วัน และใช้พักร้อนได้แค่ 1 วัน ที่เหลืออีก 3 วัน ผู้จัดการบอกว่าให้ใช้ ลากิจ ซึ่งถ้าใช้ลากิจ ดิฉันจะถูกหักค่าแรง 3 วัน ซึ่งดิฉันไม่อยากถูกเอาเปรียบและอยากจะใช้สิทธิ์ลาพักร้อน ซึ่งถ้าดิฉันไม่อยากถูกหัก ค่าแรงดิฉันต้อง ต้องทำงานทั้งทำงาน 3 อาทิตย์ โดยไม่มีวันหยุดติดต่อกัน 3 ซึ่งมันโหดมาก ดิฉันจึงอยากจะทราบว่า เรื่องการใช้พักร้อนนี้ กระทรวงแรงงานคุ้มครองลูกจ้างอย่างไรบ้าง หรือเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด โทรไปสายด่วน 1506 แล้วไม่มีคนรับค่ะ หรือว่าตรงกับวันหยุดหรือเปล่าก็ไม่รู้

TOP