Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรียนเจ้าหน้าและผู้บริหารกรมแรงงานที่เคารพ เนื่องจากกระผมมีแผนที่จะตั้งบริษัทขนส่งหัวลากระหว่าง กรุงเทพ ไปยังด่านพรมแดนสะเดา ซึ่งต้องจ้างพนักงานขับรถหัวลาก จึงมีความประสงค์จะขอปรึกษาข้อกฎหมายให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนในส่วนของการกำหนดระยะเวลาในการขับรถของพนักงานขับรถที่ระบุในกฎกระทรวงฉบับที่ 12 ในหัวข้อที่ 4 ดังนี้ 1).ความหมายของข้อกฎหมายคือ พนักงานขับรถคนนึงสามารถที่จะขับรถในแต่ละครั้งติดต่อกันไม่เกิน 4 ชั่วโมง ใช่ไหมครับ 2).ซึ่งถ้าจำเป็นจะต้องขับมากกว่านั้นบริษัทต้องจัดให้พนักงานได้จอดพักไม่ต่ำกว่า 20 นาที แล้วจึงสามารถขับต่อได้ ถูกต้องไหมครับ 3).ซึ่งถ้าลักษณะการจอดพักแบบนี้ ในหนึ่งวันจะต้องรวมเวลาพักแล้วไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ซึ่งถ้าบริษัทจัดให้พนักงานคนนึงได้พักแบบนี้โดยรวมเวลาแล้ววันนึงได้พัก 1 ชั่วโมงครึ่ง ก็ถือว่าถูกกฎหมาย ใช่ไหมครับ 4).ถ้ามีพนักงานขับรถ 2 คน ซึ่งคนแรกขับติดต่อกัน 4 ชั่วโมง และจอดเพื่อเปลี่ยนให้พนักงานขับรถคนที่สองที่นอนพักอยู่มาขับแทน แล้วพนักงานที่ขับมาแล้ว 4 ชม.ได้นอนพักแทน แต่ว่าการจอดอาจจะน้อยกว่า 20 นาทีก็ถือว่าไม่ผิดกฏหมายใช่ไหมครับเพราะพนักงานที่ขับติดต่อกันมา 4 ชม. ไม่ได้ขับต่อ และจะหมุนแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงที่หมาย

TOP