Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรียน ท่านนายกรัฐมนตรี และ กรมการจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ขอให้เตรียมการ/วางแผนตรวจสอบแรงงานต่างด้าว(ที่ทราบมี เขมร,ลาว,พม่า)ของบริษัท หินโบราณ จำกัด เลขที่ 127 หมู่ 1 ต.หมีสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ให้ดี เพราะที่นั่นมีสภาพพื้นที่โดยรอบเป็นป่ามัน ป่าอ้อย หญ้ารกๆ รอบๆ โรงงานเป็นเนินเขา+ป่ารกๆๆ บริษัทฯจะปลูกบ้านพักพนักงานโอบล้อมโรงงาน บ้านพักพนักงาน โกโรโกโส ยิ่งกว่าสลัมอีก พื้นที่โดยรอบเหมาะกับการหลบหนี และที่นั่นมีแผนอพยพหลบหนีให้คนต่างด้าวหนีเข้าป่ามันที่เยี่ยมมาก เพราะที่นั่นมีวงจรปิดและระบบเสียงตามสาย เมื่อรู้ว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจพนักงานในสำนักงานโดยฝ่ายบุคคล/คุณไพลิน จะประกาศเสียงตามสายว่า “มิตเตออพ”(มิตเตอร์-นาย,อพ-อพยพ) ให้พนักงานที่เป็นแรงงานเถื่อนวิ่งหนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในป่ามัน ตอนดึกๆค่อยกลับเข้าบ้านพัก แผนนี้มีการซักซ้อมกัน/แจ้งกันให้พนักงานที่เป็นแรงงานต่างด้าวทราบ ที่นั่น ไม่มีป้ายบริษัทฯ บอกระหว่างทาง ตัองถามชาวบ้านระหว่างทางว่า”โรงงานของเสี่ยอ้วน/รัชดาหินอ่อนไปทางไหน”

TOP