Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรียน ท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน (คนใหม่) ผมทำงานเป็นลูกจ้างโครงจ้างเหมาบริการในสังกัดกรมการจัดหางานมาตั้งแต่ปี 49 ก็เกือบจะ 5 ปี อยู่แล้วทำงานตามที่ได้รับมอบหมายและเนื้อก็ที่ทำก็เหมือนกันกับพนักงานราชการทุกอย่างและข้าราชการทุกอย่าง วุฒิก็เท่ากัน แต่ทำไมสวัสดิการไม่เหมือนกัน แม้แต่งานบางอย่างที่ทำก็ทำแทนข้าราชการบางตำแหน่งด้วยซ้ำไปที่ทำให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ แต่จ้างเหมาบริการก็ต้องเผชิญปัญาหาก็คือ สวัสดิการต่าง ๆ ไม่มี ประกันสังคมก็ไม่มี ถ้าเจ็บป่วยก็ต้องได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง ลาป่วย ลาคลอด ลาพักร้อนก็ไม่มี พวกเรารู้สึกว่า ทุกวันนี้พวกเราทำงาน ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ จนกระทั้งแรงชีวิตแต่สิ่งที่พวกเราได้รับกับเป็นแค่เงิน 7,940 บาท แถมเดือนไหนพวกเราหยุดงาน ก็โดนหักอีกวันละ 265 บาทประกันสังคมก็ไม่มี เบี้ยยังชีพก็ไม่ได้ แถมโอทีมีบ้าง ไม่มีบ้าง ถ้ามีโอทียังถูกหักอีก 50% แล้วอีกไม่นานค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท หรือเงินเดือนขั้นต่ำปริญญาตรี 15,000 บาท ก็จะตามมาหรือไม่ก็ขั้นเงินเดือนของพนักงานราชการหรือข้าราชการก็จะปรับเพิ่ม แต่พวกเราชาวลูกจ้างเหมาโครงการฯ จะมีสิทธิ์ได้รับหรือปรับเพิ่มเหมือนบุคคลเหล่านี้รึป่าว ? ผมคิดมาเสมอว่า วันหนึ่งทางผู้ใหญ่ในรัฐบาลหรือในกระทรวงฯ จะเห็นค่าของพวกเราบ้าง ผมหวังนะครับว่าอย่างน้อย ๆ ปีงบประมาณหน้า (ต.ค.54) พวกเราลูกจ้างเหมาโครงการฯ ทั้งหลายจะได้รับการหยิบยื่นสิ่งที่พวกเราเรียกร้องมาตลอดระยะเวลาการทำงานกับหน่วยงานที่ชื่อว่าเป็นหน่วยงานสำหรับคนใช้แรงงานจริงๆ ผมหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราชาวลูกจ้างเหมาโครงการ ฯ นะครับ ปล. ขอฝากถึงท่าน รวม.กระทรวงแรงงานคนใหม่ด้วยนะครับ หวังว่าท่านคงเห็นใจลูกจ้างโครงการ ฯ เหมาบริการบ้าง เหมือนกับคำว่า ถ้ากวาดล้างข้างนอกให้สะอาดก็ควรเก็บกวาดในบ้านของตัวเองให้าสะอาดก่อน มันก็เหมือนกับนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท แต่ทำไมลูกจ้างเหมาบริการ ในสังกัดกระทรวงแรงงานไม่ได้รับการพิจารณาบ้างครับ

TOP