Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรียน ท่านรัฐมนตรีครับ เวปไซต์ กรมสวัสดิการและคุ้มครอแรงงาน เข้าไม่ได้ครับ ตั้งบแต่เช้าแล้วครับ ในจดหมาย ให้สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัล เข้าไปดูข้อมูลในเวป แต่เวปเข้าไม่ได้ งานรับรางวัลจะมีศุกร์นี้แล้วครับ ทำไมข้าราชการถึงไม่ร้อนรน จดหมายก็แจ้งช้า จะเช้ามาหาข้อมูลก้ไม่มีให้ดูอีก เวประดับกรม ไม่น่าจะทำให้เกิดปัญหา แบบนี้แล้วครับ ขอให้ท่านรัฐมนตรี ได้โปรดช่วยสั่งการด้วยครับ

TOP