Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรียน ท่านรัฐมนตรีที่นับถือ กระผมเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทประกันในจังหวัดเชียงใหม่มีความประสงค์ที่จะขอเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงานโดยได้ยื่นหนังสือเข้าไปที่จัดหางานเชียงใหม่ เพื่อขอเข้าร่วมรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ ประมาร 10 อัตรา แต่ถูกหัวหน้าจัดหางานเชียงใหม่ปฎิเสฐว่าไม่รับบริษัทประกันและยังบอกว่าห้ามเดินเข้าไปหาคนที่จะมาสมัครงานในวันนั้นอีกด้วย ผมเลยไม่ทราบว่าเขาคิดอย่างไรในเมื่อการรับสมัตรงานก็ขึ้นอยู่กับคนมาสมัครว่าเขาต้องการอาชีพแบบไหนที่เขาถนัดและค่าใช้จ่ายทางหัวหน้าจัดหางานก็ไม่ได้จ่าย ทั้งที่ทุกครั้งที่มีนัดพบแรงงานทางหัวหน้าจัดหางานคนเก่าจะให้เข้าร่วมตลอดแต่ทางคนที่มาใหม่เขาอ้างว่าคนก่อนได้แต่ผมมาเป็นหัวหน้าที่นี้ผมไม่ให้ ทั้งที่บริษัทประกันใด้ช่วยให้คนที่ตกงานมีรายใด้มีอาชีพและไม่เป็นภาระของสังคม บางคนประสพความสำเร็จในอาชีพและเสียภาษีมากกว่าหน่วยงานอื่นด้วยช้ำ แต่ไม่ทราบว่าหัวหน้าจัดหางานเฃียงไหม่ ทำไมถึงไม่ต้องการบริษัทประกันเข้าร่วม ผมเลยฝากเรียนมายังท่านช่วยพิจารณาในเรื่องนี้ด้วย ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของเขา ขอขอบพระคุณท่านอย่างสูงครับ

TOP