Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรียน ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เนื่องจากกระผมเป็นตัวแทนบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในย่านจังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้รับหนังสือจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ให้เข้ามารายงานเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ซึ่งส่วนใหญ่หลังจากได้รับหนังสือฉบับบนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็จะวิตกกังวลและเกรงกลัว และจะเตรียมคำตอบอะไรดีๆเพื่อแก้ตัวให้หลีกพ้นจากค่าปรับหากมีข้อผิดพลาดอยู่บ้าง และไม่ให้มีผลกระทบต่อองค์กร แต่ฉบับล่าสุดที่ได้รับความรู้สึกเช่นข้างต้นก็ยังไม่คงจางหายแต่ยังคงกลัวว่าสิ่งที่ทำอยู่จะตอบโจทย์เจ้าหน้าที่แรงงานได้ตามต้องการหรือไม่ จนได้ถึงเวลาที่นัดหมายและเข้าไปพบเจ้าหน้าที่แรงงานตามจดหมายที่ระบุวันที่ไว้ กับงงเป็นอย่างยิ่งเมื่อพบผู้คนและเพื่อนผู้ประกอบการนั่งอยู่ในห้องมากมาย ทำให้สงสัยว่าตรวจสภาพการจ้างอย่างไรเนี้ย ปกติมีสองต่อสอง(บริษัทกับเจ้าหน้าที่)เท่านั้น และทำไมให้แต่ละบริษัทที่เข้าร่วมการตรวจสภาพการจ้างคราวนี้มีวิธีแบบนี้ด้วยเหรอไม่เคยเจอและก็ในส่วนสถานประกอบการของกระผมไม่เคยเจอ ว่าทำไมมีการการตรวจสภาพการจ้าง ถึงได้มีการให้ความรู้ผู้ประกอบการ และเปิดโอกาสได้แสดงความคิดเห็น ได้แชร์ความคิดเห็น มีการสอนและให้ความรู้เป็นเรื่องๆไป กระผมขออนุญาต นำเสนอความประทับใจในส่วนของเจ้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ท่านนี้ว่ามีความแปลกของการสอน ฉะฉาน ตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม และเหมือนคนทำงานเชิงรุก โปร่งใส ผิดก็สอนและให้แก้ไข เมื่อผู้ประกอบการแต่ละบริษัทมีข้อสงสัยก็กล้าที่จะสอบถาม หลังจากนั้นก็ให้หัวข้อที่สถานประกอบการที่ไม่ถูกต้อง ต้องกลับไปทำการบ้าน เช่นระเบียบข้อบังคับ ทะเบียนลูกจ้างที่ถูกต้อง จป.3 และให้ทำการบ้านที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ผิดพลาดมาส่ง พอดีคิวการส่งงานของบริษัทตรงกับช่วงปลายเดือนธันวาคม 2553 ก็ยิ่งไม่แปลกใจเลยว่าขณะที่นั่งตรวจงานของบริษัทกระผม มีผู้ประกอบการนำกระเช้าปีใหม่เข้ามาสวัสดีไม่ขาดสาย โทรศัพท์ปรึกษาปัญหาตลอดขณะที่ตรวจงานไปสอนไป กระเช้าส่วนใหญ่ก็จะให้คนขับรถ แม่บ้าน คนงาน ซึ่งก็สงสัยว่าทำไมไม่เก็บไว้เองละ กระผมขอชมเชยการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่านนี้ชื่อคุณธีระวุติ มีสมมนต์ว่ามีการปรับตัวเองได้ทันยุคสมัย เพื่อให้มุมมองของผู้ประกอบการมองว่ามีเจ้าหน้าที่แรงงานเป็นมิตรกับผู้ประกอบการ และขอบคุณในความรู้ที่ให้เสมอมาเมื่อมีข้อสงสัย…ขอบคุณครับ kimnonsung@hotmail.com

TOP