Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรียน ท่านรัฐมนตรี คดีเกี่ยวกับแรงงานไม่มีอะไรที่ซับซ้อน เอกสารหลักฐานก็มีกันอยู่แค่เนี้ย ไม่รู้จะสืบอะไรกันซ้ำๆแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆทำให้คดีล้นศาล ลูกจ้างก็ลำบากต้องวนไปเวียนมา ท่านควรจะมีนโยบายมาตราการยกระดับผู้พิพากษาคดีแรงงานให้ตัดสินคดีให้จบในเวลาที่เหมาะสม ไม่ว่าฝ่ายใดจะขนะก็ต้องยอมรับ ขอแสดงความนับถือ สหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาพนักงานกู๊ดเยียร์ประเทศไทย

TOP