Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรียน ท่านรัฐมนตรี เรื่อง อยากทราบข่าวเกี่ยวกับการรับรองแรงงานไทยที่จะไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล เนื่องจากสามีของดิฉันได้เดินเรื่องไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลโดยผ่านบริษัทจัดหางานเถิงเย่โดยมีญาติที่ทำงานการเกษตรที่นั่นเป็นคนติดต่องานให้และวันที่21 ตุลาคม 2552ได้ไปยื่นเอกสารและได้ทำการตรวจร่างกายและผลออกมาว่าผ่านและได้ทำการโอนเงินให้เป็นการดำเนินการเรื่องวีซ่าอีก50,000บาท วันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 และทางเถิงเย่บอกว่าน่าจะได้บินภายในสิ้นเดือน พย.หรือไม่ก็ต้นเดือน ธค.52จนป่านนี้ยังไม่ได้บินเลยและดิฉันได้ติดต่อเพื่อสอบถามไปยังเถิงเย่ว่าติดปัญหาตรงไหนทำไมยังไม่ได้บินอีกเขาบอกว่าติดปัญหาตรงที่มีการจดทะเบียนคู่ค้าเพราะปีนี้พึ่งจะมีการจดทะเบียนเป็นครั้งแรกและทางกระทรวงได้ระงับการรับรองคนงานก็เลยยังไม่ได้บินและทางบริษัทจัดหางานก็ไม่ทราบว่าทางกระทรวงจะประกาศอีกเมื่อไหร่และทางบริษัทจัดหางานก็ไม่สามารถบอกได้ว่าจะได้บินเมื่อไหร่และดิฉันได้โทรสอบถามกับทางกรมการจัดหางานก็ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนเนื่องจากพนักงานรับโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากมายนักนอกจากจะตรวจสอบรายชื่อว่าใครจะได้บินวันไหนประเทศอะไรแต่ข่าวสารต่าง ๆ พนักงานก็ไม่ทราบเรื่องอะไรมากมาย ดังนั้นดิฉันจึงอยากจะขอทราบว่าเรื่องราวและข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเพราะตอนนี้เดือดร้อนมากค่ะเพราะต้องไปกู้เงินจากเจ้าหนี้มาโอนเป็นค่าประกันการทำวีซ่าและตอนนี้ต้องจ่ายดอกเบี้ยและต้องทำงานคนเดียวเนื่องจากสามีดิฉันก็ได้ลาออกจากงานแล้วเมื่อตอนต้นเดือนพฤศจิกายน2552ที่ผ่านมาเนื่องจากคิดว่าจะได้บินเร็ว ๆ นี้ก็เลยต้องออกไปพักผ่อนและเตรียมการต่าง ๆ และตอนนี้ดิฉันก็ยังมีภาระครอบครัวด้วยคือต้องซื้อนมผงให้ลูกกินด้วยค่าใช้จ่ายก็เยอะเพราะมีรายได้ทางเดียวตอนนี้ดิฉันได้จ่ายเงินเกี่ยวกับการดำเนินการไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลไปแล้วทั้งสิ้นดังนี้ -ค่าตรวจร่างกาย 2,000 บาท -ค่าแปลเอกสาร 6,000 บาท -ค่าประกันวีซ่า 50,000 บาท ดังนั้นดิฉันจึงไม่ทราบว่าช่วงเวลาต่าง ๆ จะเป็นปัญหาหรือไม่เกี่ยวกับการจดทะเบียนคู่ค้าและในช่วงระหว่างรอเรียกตัวสามีดิฉันจะไปสมัครงานที่ไหม่ก็กลัวบริษัทจัดหางานเรียกตัวและต้องออกจากงานอีกจึงรบกวนท่านรัฐมนตรีช่วยตอบคำถามด้วยนะคะ ขอแสดงความนับถือ นางจันทนา ศรีลุนช่าง

TOP