Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดิฉันเป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 25 ก.พ.54 ดิฉันได้ไปติดต่อขอรับใบอนุญาตการทำงานของต่างด้าว (สัญชาติพม่า) ที่ชั้น 3 ของกรมการจัดหางานเพื่อทำงานบ้านจำนวน 1 คน ดิฉันไปรับบัตรคิวเมื่อเวลา 8.40 น ได้รับบัตรคิวเพื่อตรวจเอกสารลำดับที่ 304 ได้รับการเรียกเพื่อตรวจเอกสารเวลา 14.00 น. ได้บัตรคิวหลังจากตรวจเอกสารลำดับที่ 434 และเจ้าหน้าที่ให้ไปยื่นเอกสารที่ช่อง 1 เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติก่อนนำไปชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ ชั้น 2 ซึ่งดิฉันได้รับเอกสารที่พิจารณาอนุมัติแล้วคืนเวลา 17.30 น. หลังจากนั้นดิฉันก็ลงไปชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ชั้น 2 และเสร็จขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตในเวลา 18.00 น. ดิฉันเป็นข้าราชการที่ไปรับบริการเหมือนๆ กับประชาชนทั่วไป (ดิฉันไม่ได้ติดบัตรเข้าออกกระทรวงไปเพราะอยากจะรู้ว่าการบริการของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างไร)และดิฉันก็ได้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งไม่ประทับใจเป็นอย่างมาก ดิฉันขอเรียนเป็นข้อๆ นะคะ 1. เจ้าหน้าที่พูดจาไม่สุภาพเพราะดิฉันก็ถูกเธอตวาดด้วยเสียงที่ดัง (เด็กผู้หญิงตัวท้วมๆ ผมยาว ไม่ได้ติดป้ายชื่อ) 2. การทำงานล่าช้ามากเพราะดิฉันรอเวลา 4 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาพักกลางวัน เพื่อตรวจเอกสาร ซึ่งการตรวจไม่ได้มีความยุ่งยากเลย เห็นเจ้าหน้าที่เปิดเอกสารแล้วก็วงๆ ในส่วนที่เป็นใจความสำคัญ แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งติดใบแทนใบอนุญาตพร้อมบัตรคิวอีกใบหนึ่ง 3.การรอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาอีก 3 ชั่วโมง 4. การนำเอกสารไปชำระเงินก็ไม่มีระเบียบไม่มีการกดบัตรคิว ให้เอาเอกสารไปวางไว้ในตะกร้าสีเขียวแล้วรอเรียกตามบัตรคิว ซึ่งจะสับสนมาก ระหว่างคิวลำดับที่รอตรวจเอกสารกับลำดับ ที่หลังจากตรวจเอกสารทำไมเป็นคนละลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการแซงคิว เพราะเวลาที่ทุกคนตรวจเอกสารแล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่อีกคนทันที มันน่าจะเป็นลำดับเดียวกัน 5. ดิฉันเห็นติดป้ายไว้ว่าสำนักบริหารต่างด้าวไม่มีส่วนได้กับคนที่เรียกร้องค่าบริการในการยื่นเอกสาร แต่ที่เห็นคนที่รับจ้างยื่นซึ่งจะรับมอบอำนาจมาทีละหลายๆ ชุด จะได้รับความสะดวกมากกว่านายจ้างมาเอง ข้อเสนอแนะ 1. การติดต่อขอรับใบอนุญาตต่างด้าวรับวันละ 500 คน แต่มีคนตรวจเอกสารเพียง 2 คน ควรจะมีการเพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร 2. ควรมีช่องทางด่วนตรวจเอกสาร ในกรณีที่มี 1-2 คน มายื่นเอง 3. เจ้าหน้าที่ควรติดบัตรที่แสดงให้เห็นชื่อ ตำแหน่ง เพื่อหากมีการผิดพลาดจะได้อ้างอิงบุคคลได้ 4. เจ้าหน้าที่ควรพูดจาให้ดีกว่านี้ หากไม่มีจิตบริการก็ไม่ต้องมาทำงานนี้ ทำให้เสียภาพพจน์กระทรวงเปล่าๆ 5. ควรลดเวลาในการติดต่อราชการให้สั้นกว่านี้ ไม่ใช่เสียเวลาทั้งวันอย่างนี้ บางคนก็ใช้เวลาหลายวัน 6. การจัดเก็บเอกสาร ดิฉันเห็นบางทีต่างคนก็ต่างไปค้นไปคุ้ยเอกสารในตะกร้าหลังเคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่เอง ถ้าหากเอกสารหายใครจะรับผิดชอบ 7.ควรจะมีประชาสัมพันธ์ไว้คอยบริการบ้าง เพราะเวลาไม่เข้าใจถามเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่บอกงานเยอะไม่มีเวลามาตอบคำถาม เพราะหากคนที่ไม่เคยมายื่นเอกสารก็จะไม่รู้เรื่อง บางคนก็เลยต้องยอมไปจ้างให้คนมายื่นเอกสารเพราะเร็วกว่ามายื่นเอง เขาคิดค่ายื่นคนละ 450-500 บาท 8.บรรยากาศชั้น 3 ดูเหมือนมีมาเฟีย

TOP