Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ เรียน นายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอความช่วยเหลือปรึกษาและข้อความคิดเห็น เนื่องจาก กระผม นายอนุชา ใจยอง ประวัติย่อของผมคือ นายอนุชา ใจยอง เกิดวันที่ ๒๖พฤษภาคม ๒๕๓๑ อายุ ๒๔ปี ๒o๗/๑ม.๑ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน๕๑๑๒o การศึกษาชั้น ปวช. คณะก่อสร้าง สาขาการก่อสร้าง เกรดเฉลี่ย ๒.๒๒ เบอร์ติดต่อกลับ โทร o๘๖-๑๘o๒oo๖ ออกเรียนมาประมาณ ๔-๕ ปีครับทำงานหลายที่เหมือนจน อยากทำงานที่มั่นคงยาวนานและใกล้บ้าน เช่น พนักงานราชการของ อบต. เทศบาล หรือส่วนราชการอื่นๆ ผมเรียนคอมธุรกิจได้ ปี1แต่ผมไม่ค่อยถนัดเท่า ใจจริงอยากเรียนครู แต่ที่ผ่านมาทำงานเงินเดือนน้อยตาม วุฒิ และอยู่เชียงใหม่ ค่าครองชีพ ค่าหอ อีกและค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกเงินเดือนไม่พอใช้ ทำงาน ผมก็ยังได้ขอแม่ทุกๆครั้งอีกเงินไม่เกิน ๖ooo บาท หรอกครับบางที ต้องยิบยืมเขามาเช่น ลุงบาง กลุ่มออมทรัพย์บาง จนไม่พอใช้ พอได้เรียน ก็ได้ออกจากงานอีกเพราะมันหมดสัญญา เดี่ยวนี้ว่างงานมา 4-5 เดือนแล้ว มาอยู่ที่ กทม. และ สุพรรณบุรี เพื่อหางาน ผมอยากมีงานทำที่มั่นคงและไม่ได้เปลี่ยนงานอยู่อย่างยาวนานบางทีก็แพ้คนมีเส้นสายมากมาย ขอความช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพและการเรียนและงานด้วยครับบางเรื่องอาจเป็นเรื่องเล็กสำหรับคนมีฐานะแต่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับรากหญ้า(คนจน) หวังว่าทางท่านคงจะตอบกลับมาอย่างด่วนและคงพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นอันตามสมควรจากท่านและให้คำปรึกษาแก่กระผมหวังว่าจะได้คำปรึกษาและพิจารณาการขอทุนการศึกษาของ กระผม หวังว่าท่านจะให้โอกาสกระผมได้ศึกษาต่อปริญญาตรีหรอมีงานที่มั่นคงนะครับขอบคุณครับ ขอแสดงความเคารพนับถือ นาย อนุชา ใจยอง ผมอยากทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติจังครับ แต่วุฒิไม่ได้ เงินไม่มีอยากทำงาน ผมว่างงานนะครับ ผมมีบัตรสมาชิกพรรคแล้วครับ ควรทำไรบ้าง ท่านครับ ผมหาทางพูดคุยกับท่านนายกหรือท่านที่มีอำนาจรัฐ ผมยังคิดแบบนั้นเลย ถ้าสักวันหนึ่งถ้าทำได้ทำงานแบบท่านหรือมีส่วนร่วมในรัฐบาลพรรคเพื่อไทยทำจะต่อต้านการใช้เส้น ผมเอ็นดูคนละจนๆๆอยากผมครับ จะพัฒนาทางเหนือและระบบราชการใหม่ … บางที่ผมเคยไปทำธุระราชการช้ามาก ถึงผมเรียนจบแค่ ปวช. แต่ผมรัก ประเทศ บ้านเกิด ผมต่อสู้เพื่อตัวเองมาตั้งแต่พ่อเสียไม่เคยมีไรดีละเลยครับ ชีวิตบางคนผมว่าอาจเป็นเรื่องเล็กแต่สำหรับคนรากหญ้าเรื่องใหญ่ บางท้องถิ่นแค่นี้ยังต้องมีเส้นสายในการทำงานเลยครับท่าน บางที่ผมอยากพูดกับท่านนากหรือท่านที่มีอำนาจในรัฐบาลมากเลยว่า ถ้าผมมีโอกาสผมได้ทำงานกับท่านหรือพรรคเพื่อไทยผมขอทำสุดฝีมือและเท่าที่ผมทำได้ครับ ขอความช่วยเหลือและโอกาสจากทางพรรคและท่าน ฝากไปถึง นายกด้วยนะครับ เบอร์ท่านเบอร์โทร ท่านนายกละท่านไม่เชื่อกลัวผมจะเป็นคนไม่ดีก็ไปเช็คกับ กกต. ได้ อนุชา ใจยอง เลขที่สมาชิก p510847745 พรรคเพื่อไทย ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ๒o๗/๑ม.๑ ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ๕๑๑๒o ที่อยู่ที่ติดต่อได้ใน ขณะนี้ 47/3 ม.4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ผมขอความช่วยเหลือจากท่านเพราะหางานยากมาก งานราชการก็มีแต่เส้นสาย แต่ก็อยากเรียนไปด้วยครับ และทำงานใกล้บ้านด้วยครับ 0861802006 แต่เดียวนี้ผมอยู่ สุพรรณบุรี ออกเรียนมาประมาณ ๔-๕ ปีครับทำงานหลายที่เหมือนจน อยากทำงานที่มั่นคงยาวนานและใกล้บ้าน เช่น พนักงานราชการของ อบต. เทศบาล หรือส่วนราชการอื่นๆ ผมเรียนคอมธุรกิจได้ ปี1แต่ผมไม่ค่อยถนัดเท่า ใจจริงอยากเรียนครู แต่ที่ผ่านมาทำงานเงินเดือนน้อยตาม วุฒิ และอยู่เชียงใหม่ ค่าครองชีพ ค่าหอ อีกและค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกเงินเดือนไม่พอใช้ ทำงาน ผมก็ยังได้ขอแม่ทุกๆครั้งอีกเงินไม่เกิน ๖ooo บาทหรอกครับบางที ต้องยิบยืมเขามาเช่น ลุงบาง กลุ่มออมทรัพย์บาง จนไม่พอใช้ ผมอยากมีงานทำที่มั่นคงและไม่ได้เปลี่ยนงานอยู่อย่างยาวนานบางทีก็แพ้คนมีเส้นสายมากมาย ขอความช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพและการเรียนและงานด้วยครับบางเรื่องอาจเป็นเรื่องเล็กสำหรับคนมีฐานะแต่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับรากหญ้า (คนจน) หวังว่าทางท่านคงจะตอบกลับมาอย่างด่วนและคงพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นอันตามสมควรจากท่านและให้คำปรึกษาแก่กระผมหวังว่าจะได้คำปรึกษาและพิจารณาการขอทุนการศึกษาของ กระผมหวังว่าท่านจะให้โอกาสกระผมได้ศึกษาต่อปริญญาตรีหรอมีงานที่มั่นคงนะครับขอบคุณครับ ประวัติ ชื่อ-สกุล นาย อนุชา ใจยอง ชื่อเล่น โอ วัน เดือน ปี เกิด ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๑ ประวัติการศึกษา – พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๔๘ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนน้ำดิบ วิทยาคม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน – พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑ ระดับอาชีวะศึกษา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน ประวัติการทำงาน – พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ บริษัท นิ่มซี่ส็ง ลิสสิ่ง จำกัด ตำแหน่ง สินเชื่อ – เร่งรัด – พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายควบคุมโรค ลุกจ้างดครงการมาลาเรีย ประวัติการฝึกงาน – พ.ศ. ๒๕๔๙ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ. ลำพูน ตำแหน่ง เด็กฝึกงานในกองช่าง (ช่างโยธา) ปวช. – พ.ศ. ๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ. ลำพูน ตำแหน่ง เด็กฝึกงานในกองช่าง (ช่างโยธา) ปวส. โครงการอบรม สัมมนา – อบรมกรรมการการเลือกตั้ง ( นักศึกษา ) , อบรมชมรมอนุรักษ์ป่าไม้ , อบรมโครงการเยาวชน , อบรมป้องกันปราบปรามยาเสพติด ( ป.ป.ส. ) , อบรมป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช. ) ความสามารถพิเศษ – พิมพ์ดีดไทย ๔๖ คำ/ นาที , พิมพ์ดีด อังกฤษ ๓๕ คำ/นาที – ความสามารถทางด้านคมพิวเตอร์ Microsoft Word , Exel , Powerpoint , Internrt – ความสามารถทางด้านงานธุรการ

TOP