Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

1.ไปเที่ยวในจังหวัดที่ตนเองขึ้นได้หรือไม่ เเละถ้าตำรวจเรียกตรวจสามารถเอาเอกสารทร.ตัวสำเนายื่นเเสดงได้หรือไม่ เเละทำอย่างไรเมื่อถูกจับเเต่ถูกจับในจังหวัดที่ขึ้น ทร

TOP