Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

งานในประเทศ

ตลาดนัดแรงงาน

วันที่ หัวข้อ สถานที่ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
20 พฤศจิกายน 201822 พฤศจิกายน 2018 20 – 22 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญร่วมงานเปิดฝึกอบรมอาชีพการทำสบู่ก้อน สบู่เหลว แชมพูสระผม นำยาล้างจาน ณ ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” จังหวัดกาญจนบุรี ณ ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” กาญจนบุรี 034564315 ต่อ 106
21 พฤศจิกายน 2018 21 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน “สร้างรายได้ สู้ภัยเศรษฐกิจ” ณ ชั้น B ตึกคอมแลนด์มาร์ จังหวัดอุดรธานี ณ ชั้น B ตึกคอมแลนด์มาร์ อุดรธานี 042348589
14 พฤศจิกายน 2018 14 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ ศาลากลางหลังใหม่ชั้น 3 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลากลางหลังใหม่ชั้น 3 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 055246257
26 ตุลาคม 201827 ตุลาคม 2018 วันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2561 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน Digital Job Fair 2018 ยิ่งใหญ่แห่งปี ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดขอนแก่น ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น 043-330197-9
07 ตุลาคม 2018 วันที่ 7 ตุลาคม 2561 ขอเชิญร่วมงานโรตารีมอบความสุขสู่ชุมชน ปี 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) สจจ.กาญจนบุรี ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) สจจ.กาญจนบุรี กาญจนบุรี 034564315
28 กันยายน 201831 ตุลาคม 2018 วันที่ 28 ก.ย. 2561 – 31 ต.ค. 2561 เชิญร่วมลงทะเบียนการฝึกอบรมภาษาเกาหลีให้กับแรงงานไทยที่ประสงค์จะไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 22 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 22 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง กาญจนบุรี 034564315
04 ตุลาคม 201806 ตุลาคม 2018 วันที่ 4-6 ตุลาคม 2561 เชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน แม่ฮ่องสอน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน 053-611972
21 กันยายน 201822 กันยายน 2018 วันที่ 21 – 22 กันยายน 2561 เชิญร่วมงาน ” EEC’s Rayong Job Fair ” ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมือง ระยอง 038-694023-26 ต่อ 102-107
11 กันยายน 2018 วันที่ 11 กันยายน 2561 ขอเชิญร่วมงาน “วันนัดพบแรงงาน” เพื่อรองรับความต้องการกำลังแรงงานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สจจ.ฉะเชิงเทรา หอประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 038-514842, 0882021265
07 สิงหาคม 2018 วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ บริเวณศูนย์อาหารชั้น1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สจจ.สุพรรณบุรี ณ บริเวณศูนย์อาหารชั้น1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สจจ.สุพรรณบุรี
TOP